Grondwerken & Graafwerken

Grondwerken Vluymans staat klaar voor

Alle Grondwerken

U kunt bij ons terecht voor zowel het kleine als het grotere grondwerk. Hierbij zullen wij in nauw overleg met de klant de beste oplossing proberen vinden voor die situatie i.v.m. hoogtes, materiaalkeuze, afwatering, …

Ook het aan- en afvoeren van de nodige of overtollige materialen behoort tot onze mogelijkheden.

Wat wij allemaal voor u doen

Diverse Werken

uitgraven van zwembaden en vijvers
uitgraven en aanvullen van kelders
frezen, ploegen, rotoreggen
nivelleringswerken
inzaaien van uw tuin
op hoogte brengen van terreinen, zowel ophogen als afgraven
maken van sleuven voor funderingen, nutsvoorzieningen, …
uitgraven van opritten en terrassen
opkuisen van braakliggende percelen
plaatsen van septische en regenwaterputten tot 20000L
plaatsen van riolering
kuisen van grachten
ontbossen en ontwortelen van bomen, hagen en struiken
plaatsen van drainage
plaatsen van keerwanden om niveauverschil op te vangen
plaatsen onderfundering of afwerklaag van oprit, toegangsweg of parking met gebroken steenpuin, betonpuin, dolomiet, …
andere werken? Vraag het ons!